Računovodske storitve

Vsaka oblika podjetja terja drugačen pristop.

Naj bo d. o. o., s. p., zavod, društvo ali sindikat – vsak dobi, kar potrebuje.

Vodenje in knjiženje

 • vodenje in knjiženje glavne knjige ter pomožnih knjig
 • vodenje registra osnovnih sredstev
 • vodenje plačilnega prometa
 • prijava zavezanca v register DDV
 • vloge za refundacijo
 • prijava in odjava delavcev

Poročila

 • medletna poročila (bilance)
 • letno poročilo za samostojne podjetnike
 • letno poročilo za gospodarske družbe, d. o. o
 • letno poročilo za društva, zavode, ustanove itd.

Obračuni

 • obračunavanje DDV in ostala povezana opravila
 • obračun obresti
 • obračun plač
 • obračun jubilejnih nagrad, odpravnin in drugih dohodkov iz zaposlitve
 • obračun regresa
 • mesečni obračun prispevkov za zasebnika
 • obračun drugih izplačil fizičnim osebam (plačilo po avtorski ali podjemni pogodbi, izplačilo najemnine, izplačilo nagrade vajencem …)

Ostale računovodske storitve

 • urejanje dokumentacije
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo
 • računovodsko svetovanje
 • priprava dokumentacije za revizijski pregled, davčno inšpekcijo in podobno
 • svetovanje pri organizaciji računovodenja
 • izdelava razkritij za banke
 • priprava podatkov za obračun plače
 • priprava dohodninskih podatkov
Vasco logo
Logo Pantheon-2x
eracuni_logo_web

Pošljite povpraševanje ali pa nas pokličite na 0599 689 00.

Veselimo se priložnosti za sodelovanje.